Overenie preukazu


Vaša bezpečnosť je pre nás prvoradá. Každý náš technik sa preukazuje pri vstupe do Vašej domácnosti preukazom, ktorý si viete u nás overiť. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o totožnosti technika, kedykoľvek nás kontaktujte, prípadne pri podozrivom správaní volajte priamo políciu.