Servis plynových kotlov

Nechajte svoj plynový, elektrický alebo kotol na tuhé palivo skontrolovať každý rok odborníkmi.

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 0918 857 407
Servis plynových kotlov

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

Ušetríte na spotrebe.

Správnou údržbou plynového kotla dokážete ušetriť až 30% nákladov na spotrebe.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Každý kotol do 5O kw je nutné čistiť a robiť revíziu 1x ročne.

Výrobcovia kotlov to odporúčajú pre lepší výkon.

Včasnou identifikáciou porúch šetríte financie a zvyšujete životnosť Vášho kotla. Prvá kontrola po inštalácii kotla by mala prebehnúť po roku užívania.

Za technický stav kotla je zodpovedný majiteľ.

Pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy je povinný majiteľ domu odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi.

Pre prípad poistnej udalosti

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. V prípade nedodržania Vám zaniká nárok na poistné plnenie a hrozí pokuta do výšky 333eur. Každý kotol do 5O kw je nutné čistiť a robiť revíziu 1x ročne.

V akciovej cene služby

 • Vyčistenie hlavných horákov (príp. Zapalovacieho horáčiku)
 • Kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
 • Kontrola stavu ionizačnej a zapalovacej elektródy
 • Kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
 • Kontrola činnosti obehového čerpadla
 • Vyčistenie výmenníka
 • Kontrola a prípadne doplnenie tlaku v expanznej nádrži
 • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
 • Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
 • Vizuálna kontrola elektroinštalácie
 • Kontrola spalovania
 • Vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
 • Vystavenie protokolu o skúškach a nameraných hodnotách

Odpovedáme na Vaše otázky

Pre bežného užívateľa kotla je takmer nemožné zistiť, či je potrebná kontrola alebo servis. Práve preto Vám túto povinnosť určuje zákon v lehote 1x ročne. Minimálny servis je teda potrebné vykonať raz ročne. V prípade, že sa Vám niečo nepozdáva je potrebné neodkladne privolať odbornú pomoc.
V takomto prípade záleží od nákladov na opravu a veku kotla. Najlepšie ale danú situáciu posúdi technik a dá Vám odporúčanie. V Profidomov všetky závady automaticky zachytávame, uvádzame ich na protokol o servise a organizujeme ich odstránenie. Samozrejme základe vopred odsúhlasenej kalkulácie klientom.
ÁNO, ide o zásah do telesa. Môže to vykonávať len kominár s príslušným oprávnením.
ÁNO, dymovod slúži na odvod spalín z plynu a je potrebná každoročná kontrola v zmysle platnej legislatívy.
Po roku používania. Následne 1x ročne.

Pozrite si nami realizované montáže

Výmena kotla
Výmena kotla
Výmena kotla
Výmena kotla