SERVIS PLYNOVÝCH KOTLOV

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA 0918 857 407

Servis a revízie kotlov

Nechajte svoj plynový kotol skontrolovať každý rok kvalifikovaným odborníkom.

S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom zabraňujete závažným poruchám vykurovacieho systému, šetríte energiu a zvyšujete životnosť kotla. Bez pravidelného servisu Vám tiež padá aj platnosť záruky.

Prečo servisovať a čistiť plynový kotol?

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

Ušetríte na spotrebe.

Správnou údržbou plynového kotla dokážete ušetriť až 30% nákladov na spotrebe.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Každý kotol do 5O kw je nutné čistiť a robiť revíziu 1x ročne.

Výrobcovia kotlov to odporúčajú pre lepší výkon.

Včasnou identifikáciou porúch šetríte financie a zvyšujete životnosť Vášho kotla. Prvá kontrola po inštalácii kotla by mala prebehnúť po roku užívania.

Za technický stav kotla je zodpovedný majiteľ.

Pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy je povinný majiteľ domu odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi.

Pre prípad poistnej udalosti

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. V prípade nedodržania Vám zaniká nárok na poistné plnenie a hrozí pokuta do výšky 333eur. Každý kotol do 5O kw je nutné čistiť a robiť revíziu 1x ročne.

V akciovej cene služby

 • Vyčistenie hlavných horákov (príp. Zapalovacieho horáčiku)
 • Kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
 • Kontrola stavu ionizačnej a zapalovacej elektródy
 • Kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
 • Kontrola činnosti obehového čerpadla
 • Vyčistenie výmenníka
 • Kontrola a prípadne doplnenie tlaku v expanznej nádrži
 • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
 • Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
 • Vizuálna kontrola elektroinštalácie
 • Kontrola spalovania
 • Vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
 • Vystavenie protokolu o skúškach a nameraných hodnotách

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA 0918 857 407
Akciová cena za službu je podľa typu kotla od 77 EUR
Za realizovanú službu sa platí priamo revíznemu technikovi.
V prípade využitia hromadného termínu sa cestovné poplatky neúčtujú.

Využite tiež

Všetky nami poskytované služby sú vykonávané špičkovými odborníkmi. Garantujeme Vám profesionalitu, ľudský prístup a spokojnosť.

 • Revízia plynových spotrebičov
 • Revízia plynových spotrebičov a rozvodov
 • Montáže kotlov
 • Výmena kotlov
 • Záručný/pozáručný servis - všetky značky certifikované pre slovenský trh
 • Opravy plynových/elektrických kotlov

Odpovedáme na Vaše otázky

Ako zistím, že potrebujem servis kotla?

Pre bežného užívateľa kotla je takmer nemožné zistiť, či je potrebná kontrola alebo servis. Práve preto Vám túto povinnosť určuje zákon v lehote 1x ročne. Minimálny servis je teda potrebné vykonať raz ročne. V prípade, že sa Vám niečo nepozdáva je potrebné neodkladne privolať odbornú pomoc.

Robíte servis (záručný/pozáručný) na všetky typy kotlov?

Áno.

Nebudú náklady na opravu kotla vyššie, ako jeho výmena za nový kotol?

V takomto prípade záleží od nákladov na opravu a veku kotla. Najlepšie ale danú situáciu posúdi technik a dá Vám odporúčanie. V Profidomov všetky závady automaticky zachytávame, uvádzame ich na protokol o servise a organizujeme ich odstránenie. Samozrejme základe vopred odsúhlasenej kalkulácie klientom.

Musím urobiť kolaudáciu komína keď som inštaloval nový kotol ?

ÁNO, ide o zásah do telesa. Môže to vykonávať len kominár s príslušným oprávnením.

Musím robiť pravidelnú kontrolu dymovodu z plynového kotla?

ÁNO, dymovod slúži na odvod spalín z plynu a je potrebná každoročná kontrola v zmysle platnej legislatívy.

Po akej dobe používania kotla musím dať spraviť revíziu?

Po roku používania. Následne 1x ročne.

O PROFIDOMOV

Ponúkame Vám všetko pre bezpečie Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny. Služby v najvyššej kvalite zabezpečujú naši špičkoví majstri s dlhoročnými skúsenosťami. S nami je Váš dom v tých najlepších rukách.

Služby zabezpečuje spoločnosť AAspráva, s.r.o., (správa rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov).

Logo PROFIDOMOV

KONTAKT PROFIDOMOV.SK

AAspráva, s.r.o.
Blagoevova 28,
851 04 Bratislava