Revízia rozvodov plynu

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA 0918 857 407

Ak chcete zabezpečiť maximálnu (100% ) funkčnosť a bezpečnosť rozvodov plynu a teda aj ochranu Vás, Vašej rodiny a Vášho majetku, profesionalita a odbornosť je prvoradá.

V prípade nefunkčnosti, poškodenia plynových rozvodov a následným únikom plynu do prostredia domu, či susedstva dokáže plyn napáchať fatálne škody.

Prečo je nutné vykonávať revíziu plynových rozvodov?

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Predchádzate možným požiarom, výbuchom alebo otrave CO2.

Pre prípad poistnej udalosti.

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni.

Za technický stav a bezpečný chod rozvodov plynu je zodpovedný majiteľ nehnuteľnosti.

Pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy je majiteľ domu povinný odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Termín – 1x za 3 roky - Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového rozvodu
Termín – 1x za 6 rokov - Vykonanie revízie / odbornej prehliadky / plynového spotrebiča
Termín – 1x za rok - Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového spotrebiča

V cene služby

  • Kompletná kontrola rozvodov
  • Kontrola tesnosti rozvodov plynu, spojov, uchytení, náterov
  • Preverenie funkcie regulačných a bezpečnostných prístrojov a armatúr
  • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
  • Vystavenie správy z kontroly do 30 dní od vykonania kontroly

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA 0918 857 407
Za realizovanú službu sa platí priamo revíznemu technikovi.
V prípade využitia hromadného termínu sa cestovné poplatky neúčtujú.

Využite tiež

  • Oprava rozvodov vody
  • Oprava rozvodov kúrenia
  • Montáž plyn. prípojok a rozvodov plyn. potrubí
  • Výmena regulátorov tlaku
  • Oprava/výmena/montáž 

Odpovedáme na Vaše otázky

Aký význam má pravidelná revízia rozvodov plynu?

Bežný človek nemá možnosť odhaliť akýkoľvek únik plynu, nakoľko je plyn bez zápachu. Dokáže ale napáchať fatálne škody, vrátane výbuchov a požiarov. Preto je pevne stanovená zákonom a jej význam je v prvom rade bezpečnosť Vás, Vášho majetku a Vašej rodiny.

Ako prebieha revízia rozvodov plynu?

Prehliadku zariadení vo Vašej domácnosti vykoná revízny technik, tým, že zabezpečí ich bezporuchovú prevádzku. Revízia zahŕňa dôkladnú prehliadku plynovodu a plynových spotrebičov. V prípade potreby následne odstraňuje zistené nedostatky.

Ako rýchlo musím kontaktovať servis, pokiaľ mám podozrenie na možný únik plynu?

IHNEĎ!

O PROFIDOMOV

Ponúkame Vám všetko pre bezpečie Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny. Služby v najvyššej kvalite zabezpečujú naši špičkoví majstri s dlhoročnými skúsenosťami. S nami je Váš dom v tých najlepších rukách.

Služby zabezpečuje spoločnosť AAspráva, s.r.o., (správa rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov).

Logo PROFIDOMOV

KONTAKT PROFIDOMOV.SK

AAspráva, s.r.o.
Blagoevova 28,
851 04 Bratislava