Objednať kominára

Pravidelná kontrola a čistenie komínov

Frézovanie a vložkovanie komínov

Opravy komínov

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 0950 103 889
Objednať kominára

Frézovanie a vložkovanie komínov za najlepšiu cenu

Frézovaním odstránime prebytočný decht a vyvložkujeme komín, ktorý bude bezpečný a bude mať lepší ťah.

Pre prípad poistnej udalosti

Pri poistných udalostiach je revízna správa a správa o pravidelnej kontrole komína prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. Majitelia domu s komínom musia uskutočniť kontrolu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne.

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

V akciovej cene služby

  • Kontrola komína
  • Kontrola telies komína, dymovodu a spotrebiču.
  • Posúdenie stavu komína, odporúčanie opráv
  • Vykonanie čistiacich prác (objem sadze do objemu 10l vedra) 
  • Odporúčanie na frézovanie, prípadne vložkovanie
  • Vyhotovenie a archivácia správy o kontrole v klientskej zóne
  • Pridelenie presného času realizácie
  • Automatické zabezpečenie kominára pri končiacej platnosti správy o kontrole

Odpovedáme na Vaše otázky

Vyčistiť áno. Samozrejme len ako dodatočné čistenie po odbornej prehliadke komína a jeho odbornom čistení. Viac sa dočítate v našich praktických radách.
Časové rozpätie je individuálne podľa stavu komína, prístupu a ďalších faktorov.
Zo zákona je to minimálne 1x ročne. Z našej skúsenosti je to aj 3x ročne. Pred, po a počas sezóny, pokiaľ si komín neviete prečistiť svojpomocne. Pokiaľ zvládate svojpomocnú kontrolu a čistenie, je vhodné nechať si komín prezrieť kominárom 2x ročne.
Frézovanie komína je odstránenie prebytočného usadeného dechtu z vnútornej časti komína. Tento nahromadený decht je nebezpečný pre jeho možnú príčinu vzniku požiaru. Frézovaním sa zväčší vnútorný priestor komína a zlepší jeho ťah.
Vložkovanie komína je vyplnenie vnútornej časti komína nerezovými vložkami. Tieto vložky sú spojené a vytvárajú bezpečný komín. Vložkovanie komína sa robí do existujúcich komínov, bez potreby ich zbúrania a stavania nového.