Objednať kominára

Pravidelná kontrola a čistenie komínov

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 0918 857 407
Objednať kominára

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

Pre prípad poistnej udalosti.

Pri poistných udalostiach je revízna správa a správa o pravidelnej kontrole komína prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. Bez tohto dokumentu Vám poisťovňa škody nepreplatí, naopak môžete byť pokutovaný, alebo trestne stíhaný za verejné ohrozenie.

Revíziu a čistenie komínu si okrem Vášho dobrého pocitu vyžaduje aj zákon.

Majitelia domu s komínom musia uskutočniť kontrolu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne.

V akciovej cene služby

  • Kontrola komína
  • Kontrola telies komína, dymovodu a spotrebiču.
  • Posúdenie stavu komína
  • Vykonanie čistiacich prác (objem sadze do objemu 10l vedra) 
  • Vyhotovenie správy o kontrole
  • Archivácia správy o kontrole v klientskej zóne
  • Pridelenie presného času realizácie
  • Automatické zabezpečenie kominára pri končiacej platnosti správy o kontrole

Odpovedáme na Vaše otázky

Vyčistiť áno. Samozrejme len ako dodatočné čistenie po odbornej prehliadke komína a jeho odbornom čistení. Viac sa dočítate v našich praktických radách.
Časové rozpätie je individuálne podľa stavu komína, prístupu a ďalších faktorov.
Zo zákona je to minimálne 1x ročne. Z našej skúsenosti je to aj 3x ročne. Pred, po a počas sezóny, pokiaľ si komín neviete prečistiť svojpomocne. Pokiaľ zvládate svojpomocnú kontrolu a čistenie, je vhodné nechať si komín prezrieť kominárom 2x ročne.