Objednať kominára

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA 0918 857 407

Pravidelná kontrola a čistenie komínov kominárskym majstrom

Pri vykurovaní sa v komíne procesom horenia vytvárajú splodiny - sadze, ktoré sa usadia v komínovom prieduchu, alebo v útrobách komínu. Komín môže byť tiež upchatý lístím alebo hniezdami.

Keď sa komín zanedbá a nečistí sa pravidelne, prípadne, keď sa čistí len prieduch, vzniká vysoké riziko, že sa komín môže chytiť a začať horieť. Škody, ktoré napácha sú neraz nenahraditeľné. Nechajte svoj komín skontrolovať pred sezónou aj po nej. Predídete tým ďalším komplikáciám. Vykonať revíziu minimálne 1x ročne prikazuje aj zákon.

Prečo čistiť komín?

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Až 7% domových požiarov je zapríčineným zanedbaným stavom komína. Čistením komína predchádzate možným požiarom alebo otrave zo splodín

Pre prípad poistnej udalosti.

Pri poistných udalostiach je revízna správa a správa o pravidelnej kontrole komína prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. Bez tohto dokumentu Vám poisťovňa škody nepreplatí, naopak môžete byť pokutovaný, alebo trestne stíhaný za verejné ohrozenie.

Revíziu a čistenie komínu si okrem Vášho dobrého pocitu vyžaduje aj zákon.

Majitelia domu s komínom musia uskutočniť kontrolu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne.

V akciovej cene služby

 • Kontrola komína
 • Kontrola telies komína, dymovodu a spotrebiču.
 • Posúdenie stavu komína
 • Vykonanie čistiacich prác (objem sazde do objemu 10l vedra) 
 • Vyhotovenie správy o kontrole
 • Archivácia správy o kontrole v klientskej zóne
 • Pridelenie presného času realizácie
 • Automatické zabezpečenie kominára pri končiacej platnosti správy o kontrole

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA 0918 857 407
Akciová cena za službu 32 EUR / 1 komín.
Za realizovanú službu sa platí priamo revíznemu technikovi.
V prípade využitia hromadného termínu sa cestovné poplatky neúčtujú.

Využite tiež

Všetky nami poskytované služby sú vykonávané špičkovými odborníkmi. Garantujeme Vám profesionalitu, ľudský prístup a spokojnosť.

 • Silne zanesený komín 
 •  Inšpekcia komínu kamerou 
 • Frézovanie 
 • Čistenie krbu/pece
 • Vložkovanie komínov
 • Komínové striešky 
 • Drobné opravy komínového telesa
 • Kolaudácie komínov

Odpovedáme na Vaše otázky

Môžem si komín vyčistiť aj sám?

Vyčistiť áno. Samozrejme len ako dodatočné čistenie po odbornej prehliadke komína a jeho odbornom čistení. Viac sa dočítate v našich praktických radách https://www.profidomov.sk/prakticka-rada/2/ako-vycistit-komin-svojpomocne .

Ako dlho trvá kontrola a čistenie komína?

Časové rozpätie je individuálne podľa stavu komína, prístupu a ďalších faktorov.

Ako často odporúčate čistiť komín?

Zo zákona je to minimálne 1x ročne. Z našej skúsenosti je to aj 3x ročne. Pred, po a počas sezóny, pokiaľ si komín neviete prečistiť svojpomocne. Pokiaľ zvládate svojpomocnú kontrolu a čistenie, je vhodné nechať si komín prezrieť kominárom 2x ročne.

O PROFIDOMOV

Ponúkame Vám všetko pre bezpečie Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny. Služby v najvyššej kvalite zabezpečujú naši špičkoví majstri s dlhoročnými skúsenosťami. S nami je Váš dom v tých najlepších rukách.

Služby zabezpečuje spoločnosť AAspráva, s.r.o., (správa rodinných domov, bytových domov a administratívnych budov).

Logo PROFIDOMOV

KONTAKT PROFIDOMOV.SK

AAspráva, s.r.o.
Blagoevova 28,
851 04 Bratislava