Ako pracuje kondenzačný kotol?

Kondenzačným kotlom konštrukcia vďaka veľkej ploche výmenníka umožňuje využívať kondenzačné teplo. Po odovzdaní primárneho tepla zo spalín dochádza k ich ďalšiemu ochladeniu až na teplotu, ktorá sa nachádza pod hodnotou rosného bodu. Ak sa teplota pohybuje v tejto oblasti, vodná para obsiahnutá v spalinách kondenzuje a tým je tepelná energia dodatočne odovzdávaná do vykurovacieho systému. Kondenzačná technika využíva navyše nielen latentné teplo, ale aj tepelná energia je využitá účinnejšie ako pri klasických kotloch. Pre ideálne využitie všetkých predností kondenzačného kotla je teda vhodné mať vykurovací systém, ktorý dovolí využiť možnosť kondenzácie - tzn. že na spiatočke kotla bude teplota pod rosným bodom spalín.

Koľko plynu môžem vďaka kondenzačnému kotlu ušetriť?

Podľa toho, aký vykurovací systém používate, môžete ušetriť až 35% pôvodnej spotreby plynu. Vďaka úsporám a tiež priaznivej cene sú kondenzačné kotly optimálnou voľbou zdroja tepla s najlepším pomerom investície a rýchlosti jej návratnosti.

Je pravda, že kondenzačný plynový kotol môže mať účinnosť nad 100%?

Áno, je to možné. Samozrejme, že kondenzačné kotly nevyprodukujú viac energie ako je obsiahnutá v plyne. Čo teda v tomto prípade znamená 100%?

100% = výhrevné teplo, ktoré využívajú klasické kotla.

Celkové spalné teplo získané dokonalým spálením plynu je 111%. Rozdiel 11% tepla potom nazývame kondenzačné teplo "skryté" vo vodnej pare spalín. Klasické kotly sú schopné využiť iba časť výhrevného tepla, zhruba 91 - 94%. Zvyšok tepla a vrátane všetkého kondenzačného tepla je odvádzané spalinami komínom von. To predstavuje stratu 17 - 20%. Kondenzačné kotly sú schopné využiť celé výhrevné teplo, vrátane veľkej časti kondenzačného tepla, zhruba 107 - 109%. Spalinami komínom von je tak odvádzaná strata 2 - 4%.

Neškodia kondenzačné kotly životnému prostrediu?

Naopak. Špeciálny horák spolu s riadeným horením plynu zabezpečuje menšie množstvo znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia. Medzi znečisťujúce látky patria hlavne (CO) a rôzne oxidy dusíka (NOx). Tie najviac znečisťujú životné prostredie.

Čo obnáša výmena starého kondenzačného kotla za nový kondenzačný?

Predovšetkým sa jedná o zmenu v systéme odvodu spalín, pretože kondenzačný kotol produkuje spaliny s nižšou teplotou a pôvodné potrubie odvodu spalín nie je možné využiť. Ďalej pri prevádzke kondenzačného kotla dochádza k tvorbe kondenzátu, ktorý musí byť odvedený z kotla preč, najlepšie do odpadu, bude teda nutné vyriešiť jeho odvod.

S pozdravom Váš PROFIDOMOV

Zdieľať článok