Revízia bleskozvodov

Profesionálna kontrola a revízia bleskozvodov.

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE 0918 857 407
Revízia bleskozvodov

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny.

Ochrana pred ničivou silou blesku (atmosferickej elektriny) a jeho následkami.

Pre prípad poistnej udalosti.

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Každé 4 roky pokiaľ ide o pasívny bleskozvod (väčšina všetkých bleskozvodov), alebo každé 3 roky pokiaľ ide o aktívny bleskozvod.

V cene služby

  • Kontrola počtu zvodov na veľkosť objektu
  • Kontrola rozptýlenia
  • Meranie správneho vedenia zvodov, prepojov a ich stav
  • Ochranný priestor vytvorený lapacím vedením
  • Prepoje vodivých kovových častí na streche
  • Revízna správa
  • Pri 1ks zvode 75,- Eur.
  • Pri 2-3ks zvodov 38,- Eur/zvod.
  • Pri 4ks a viac zvodoch 33,- Eur/zvod.

Odpovedáme na Vaše otázky

Môže byť nesprávne uzemnený, nedostatočne vedie výboj zvodmi.
Nezistíte. Preto je potrebná jej pravidelná kontrola a revízia. Zákon udáva 1x za 4 roky.
Laicky povedané, pokazí sa. V takomto prípade je potrebné kompletne zrevizovať bleskozvod v čo najkratšom čase, nakoľko bude k opätovnej funkčnosti potrebovať kompletnú a odbornú opravu.