Výhody a nevýhody kotlov

PLYNOVÝ KOTOL

Rodinné domy sú v dnešnej dobe vykurované najčastejšie práve kotlom na zemný plyn - tzv. plynovým kotlom. Plynový kotol dosahuje svoju vysokú účinnosť vďaka využitiu kondenzačného tepla zo splodín. V prípade, že chcete svoj dom vykurovať efektívne a ekonomicky prijateľne, je plynový kondenzačný kotol ideálnym rozhodnutím. Plynové kotly dostať je dostať za výhodné ceny a návratnosť investícií je potešujúca.

Výhody:

 • Vysoká účinnosť
 • Cenová dostupnosť
 • Čistota prevádzky
 • Nepotrebujete skladovať palivo

Nevýhody:

 • Funkčný komín
 • Potreba plynovej prípojky

ELEKTROKOTOL

Využívanie elektrickej energie na vykurovanie rodinného domu prináša jeho majiteľom vysoký komfort aj pohodlie. Zatiaľ, čo pri plynových kotloch a kotloch na tuhé palivo je potreba mať komín, plynovú prípojku či miesto na uskladnenie paliva, pri elektrokotle všetko toto odpadá. Elektrokotol si vyžaduje minimálnu údržbu a s pomedzi kotlov má najdlhšiu životnosť.

Výhody:

 • Vysoký užívateľský komfort
 • Čistota prevádzky
 • Žiadne palivo
 • Šetrnosť k životnému prostrediu
 • Dlhšia životnosť
 • Jednoduchá regulácia

Nevýhody:

 • Napájanie k trojfázovému elektrickému rozvodu
 • Vyššia cena vykurovania

KOTOL NA TUHÉ PALIVO

Kotol na tuhé palivo nie je out! Na rozdiel od všetkých ostatných kotlov sú kotly na tuhé palivo nezávislé na akýchkoľvek inžinierskych sieťach. Medzi známe palivá patrí drevo, uhlie, brikety, biomasy a iné menej používané.

Výhody :

 • Nižšie náklady vykurovania
 • Nízka obstarávacia cena
 • Vysoká výhrevnosť
 • Možnosť vykurovania aj na miestach bez zavedenia inžinierskych sietí

Nevýhody:

 • Prašnosť
 • Manipulácia a skladovanie paliva
 • Nutnosť pravidelnej obsluhy

Zdieľať článok