Starostlivosť o Váš plynový kotol

Skontrolovať svoj plynový kotol kvalifikovaným odborníkom by ste mali nechať ideálne raz ročne, a to pred začiatkom vykurovacej sezóny, prípadne aj po niekoľkých mesiacoch jeho používania/ po sezóne, počas nej/. S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom môžete zabrániť poruchám vykurovacieho systému a šetriť energiu. Pravidelnou kontrolou a starostlivosťou vykurovacieho systému navyše zvýšite aj jeho životnosť.

Zistite včas poruchy plynového kotla a ušetrite peniaze

Chybný vykurovací systém ohrozuje vašu bezpečnosť a uvoľňuje väčšie množstvo znečisťujúcich látok do ovzdušia a do životného prostredia. Roky zanedbávania môžu mať za následok únik plynu, zanášanie a následné poškodenie kotla, čo môže byť skutočne nebezpečné a ohrozujúce. Čím skôr budú zistené i tie najmenšie chyby, tým lacnejší bude následný servis.

Kontrolou plynového kotla poverujte iba autorizovaných servisných technikov

Plynový kotol je komplexné zariadenie s jemne doladenými a presne nastavenými komponentmi. Na kontrolu a revíziu plynového kotla by ste si mali určite najať profesionála - buď odborníka s príslušnou licenciou, alebo servisného technika schváleného výrobcom.

Sedem najdôležitejších a najbežnejších krokov pri údržbe a kontrole plynového kotla

  1. Vyčistenie vodného filtra a plynového filtra: Servisný technik musí skontrolovať vodný filter a v prípade potreby vyčistiť plynový filter.
  2. Kontrola výmenníka tepla: Pri čistení je obzvlášť dôležitý výmenník tepla. Usadeniny, dechtové častice sa tu zhromažďujú a musia sa odstrániť, pretože znižujú tepelný výkon kotla a zvyšuje sa spotreba plynu na dosiahnutie požadovaného výkonu
  3. Vyčistenie plynového horáka : Plynový horák sa musí demontovať, vyčistiť a znovu namontovať na správne miesto. Kontrolujú sa tiež zapaľovacie elektródy a ionizácia elektród.
  4. Kontrola obehového čerpadla: Ak je obehové čerpadlo zablokované, servisný technik uvoľní rotor. V opačnom prípade vyčistí alebo vymení obehové čerpadlo.
  5. Kontrola expanznej nádrže: Skontroluje sa tlak plynového vankúša a spojenie medzi nádržou a systémom.
  6. Kontrola bezpečného pripojenia snímačov a káblových pripojení: Okrem kontroly všetkých snímačov a káblových pripojení musí byť snímač skontrolovaný aj pre plynové kotly s otvorenou spaľovacou komorou, ktorá zabraňuje spätnému toku výfukových plynov a vypína kotol.
  7. Vystavenie správy : Zoznam všetkých prác vykonaných servisným technikom.

Mnoho ľudí stav svojho kotla/ pece/ plynového sporáka zanedbáva, čím riskuje jednak problém so zákonom, ale aj stratu poistného plnenia v prípade explózie či požiaru domu. Okrem toho je CO2 plyn bez vône, čo pri úniku plynu často spôsobí otravu, neraz aj smrť. Zanedbávať kontrolu Vášho plynového zariadenia je teda nielen ľahkovážne, protizákonné aj nebezpečné a život ohrozujúce.

Doprajte svojmu kotlu starostlivosť a majte aj Vy pokojný a bezpečný domov.

S pozdravom Váš PROFIDOMOV

Zdieľať článok