Pravidelná revízia bleskozvodu. ÁNO !

Bleskozvod, hovorovo nazývaný aj hromozvod (LPS) je vonkajší systém ochrany pred bleskom. Je to zariadenie na ochranu objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov - bleskov. Tie sú práve bleskozvodom bezpečne odvedené do zeme- uzemnené.

Bleskozvod má tri hlavné časti:

  • zberacie zariadenia ( zberače)
  • zvody
  • uzemnenie ( zemniče)

Pravidelná revízia je základ

Úderom blesku často dochádza k poškodeniu elektrického vedenia, poškodeniu domácich spotrebičov, ale aj požiarom. Blesk je silný prírodný úkaz. Môže byť smrteľne nebezpečný, preto je dôležité byť naňho neustále pripravený. Príprava si vyžaduje nielen kvalitnú inštaláciu bleskozvodu, ale aj jeho pravidelnú vizuálnu kontrolu a odbornú revíziu.

Revíziu bleskozvodov určuje zákon nasledovne:

  • Rodinný dom spadá do kategórie III/IV a lehota revízie je každé 4 roky, pokiaľ ide o pasívny bleskozvod (väčšina všetkých bleskozvodov), alebo každé 3 roky pokiaľ ide o aktívny bleskozvod.

Ak ste Váš bleskozvod zanedbali, alebo ste pozabudli na jeho pravidelnú revíziu, vyplňte tento formulár a objednajte sa ešte dnes.

S pozdravom Váš PROFIDOMOV

Zdieľať článok