Revízia plynu, elektriny, bleskozvodov, komínov - Kedy a prečo

Správa rodinného domu si vyžaduje pozornosť. Plyn, komín, krb, bleskozvod. To všetko si okrem pravidelnej kontroly vyžaduje aj pravidelnú revíziu - kontrolu revíznym technikom, ktorý okrem posúdenia stavu, funkčnosti a prípadného odstránenia závad odovzdá aj revízny doklad. Bez revízneho dokladu môžete mať problém. A to veľký.

Prečo je revízia potrebná?

Vlastnenie domu rovnako, ako aj jeho poistenie má svoje zákonne stanovené podmienky. Pokiaľ ich nedodržíte, v lepšom prípade Vám poisťovňa škody nepreplatí. V tom horšom budete pokutovaný. V prípade požiaru, usmrtenia alebo iných život ohrozujúcich udalostí potrebuje poisťovňa všetky revízne správy, k prešetreniu vzniku škody. Ak máte doklady, všetko je v poriadku. Ak ich nemáte, hrozí Vám vážny problém so zákonom. Ako všade, aj tu platí, že zodpovednosť sa oplatí.

Zhrnuli sme Vám všetky potrebné termíny a lehoty, na ktoré by ste nemali zabudnúť. A ak by ste aj Vy zabudli Profidomov.sk nezaúda. S nami sú Vaše revízie vždy v poriadku. Termín naplánujeme, pripomenieme a všetko vybavíme za Vás.

Revízia bleskozvodov

Rodinný dom spadá do kategórie III/IV a lehota revízie je každé 4 roky, pokiaľ ide o pasívny bleskozvod (väčšina všetkých bleskozvodov), alebo každé 3 roky pokiaľ ide o aktívny bleskozvod.

Revízia plynu

  • servisná prehliadka kotla má lehotu 1 x ročne ( pred začiatkom vykurovacej sezóny)
  • revízna prehliadka kotla 1x za tri roky

Revízia elektroinštalácie

  • 1x za 5 rokov

Revízia komínov

Revízie a čistenie komínu je zo zákona nutné vykonávať :

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do maximálne 50 kW, treba vykonať revíziu a čistenie komínov:

  • raz za štyri mesiace v prípade spaľovania kvapalných či tuhých palív
  • raz za šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak komín nemá nainštalovanú vložku
  • raz za dvanásť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak má komín nainštalovanú vložku

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

  • dva mesiace, v prípade spaľovania kvapalných alebo plynných palív
  • šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív
  • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
  • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota stanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

S pozdravom Váš PROFIDOMOV

Zdieľať článok